Luna-zegers

Giften en schenkingen

Voor een succesvolle voortzetting van de bijna 50-jarige concertreeks is de financiële steun van particulieren onmisbaar.

Met de Geefwet van 2012 heeft de overheid het doen van schenkingen aan culturele instellingen aantrekkelijker gemaakt. Omdat Delden een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, kunt u Delden Klassiek financieel ondersteunen. Hiervoor gelden onderstaande mogelijkheden:

Schenkingen per notariële akte

Indien u gedurende 5 jaar een schenking doet, mag u jaarlijks 125% van het geschonken bedrag fiscaal aftrekken. Geeft u bijvoorbeeld gedurende 5 jaar € 100 per jaar, dan mag u jaarlijks € 125 voor de belasting aftrekken. Deze regeling geldt ook voor hogere bedragen en is onbeperkt. U moet de toezegging wel notarieel vastleggen. Vanaf € 100 per jaar, 5 jaar lang, zorgt Delden Klassiek voor de notariële vastlegging en neemt de kosten hiervan voor haar rekening.

Eenmalige schenkingen

Eenmalige schenkingen zijn vanzelfsprekend ook welkom en, onder voorwaarden, fiscaal aftrekbaar.

Legaat

Wanneer u besluit om Delden Klassiek testamentair een bedrag na te laten, ontvangt Delden Klassiek - als officieel erkende ANBI - dit bedrag geheel belastingvrij. Dit geldt overigens ook voor de schenkingen.

Informatie

Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met het bestuur van Delden Klassiek of met notariskantoor Kuhlmann, Hulshof & de Kok in Borne.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer van Stichting Delden Klassiek is IBAN NL37RABO0313362351.

Blijf op de hoogte van de nieuwste concerten

Als u nieuwsgierig bent naar de nieuwste aanwinsten op onze concertagenda, of u wilt aanvullende informatie over geboekte artiesten, meld u zich dan snel aan voor onze nieuwsbrief.

Uw e-mailadres is verplicht
Onze begunstigers